Jenny Åberg

Personlig presentation av Jenny Åberg

Avdelningschef
Avdelningen för humaniora Institutionen för kultur och samhälle
Fil dr
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Univ lektor statsvetenskap
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Publikationer