Personlig presentation av Klas Sundberg

Fil dr
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle
Univ lektor företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Forskar och utbildar om strategi, ekonomistyrning, redovisning och informationssystem. För närvarande ligger forskningsfokus på omställningar och utveckling mot hållbara system och vad som stödjer och motverkar sådana processer.

Forskning

Publikationer