Personlig presentation av Ingrid From

Fil dr
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd
Univ lektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer