Tobias Heldt

Personlig presentation av Tobias Heldt

Univ lektor nationalekonomi
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Docent Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer