Hanna Palmér

Personlig presentation av Hanna Palmér

Gästprofessor matematikdidaktik
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning

Kontakt

Forskning

Mitt forskningsintresse är yngre barns (0-12 år) lärande i matematik samt lärares professionella utveckling med fokus på matematikundervisning. De senaste forskningsprojekten har fokuserat problemlösning som utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning, toddlares utveckling av taluppfattning samt matematik genom digitala verktyg och programmering i förskolan. Inom dessa forskningsintressen samarbetar jag med lärare och elever/barn vid flera olika förskolor, förskoleklasser och skolor i närområdet.

Publikationer