Personlig presentation av Peter Åkerbäck

Universitetslektor religionsvetenskap
Religionsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Kontakt

Forskning

Publikationer