Tillgänglighet för www.du.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa hur www.du.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att alla delar av webbplatsen för närvarande inte är helt tillgängliga. Vi jobbar löpande med att åtgärda svagheter. På den här sidan kommer du framöver att kunna läsa om innehåll som inte är tillgängligt.

Kontakta oss om du upplever brister

Vi strävar helat tiden efter att förbättra webbplatsens innehåll. Kontakta oss om du upplever specifika brister i webbplatsens tillgänglighet eller hindras från att ta del av innehållet, så att vi får veta att problemet finns. 

Svarstiden är normalt upp till en arbetsdag.

Du kan kontakta oss på:

Tillsyn

Från den 23 september 2020 omfattas Högskolans externwebb av den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Senast granskad: