Tillgänglighetsredogörelse för Learn

Här beskriver vi hur lärplattformen Blackboard Learn uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängligt är Learn?

Lärplattformen Learn är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Learn?

Om det finns information på learn.du.se som du behöver och som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Behov av information i alternativa format

Rapportera brister i Learns tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten av Learn. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det

Information om lärplattformen Learns tillgänglighet

Lärplattformen Learn är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan:

  • Vissa dokument (docx, pdf, pptx) kan exempelvis innehålla låg kontrast, vara otaggade och/eller sakna korrekt formatering.
  • Vissa pdf-dokument är inskannade vilket omöjliggör konvertering till alternativa format. 
  • Syntolkning, undertextning och textversioner av video saknas i vissa fall.
  • Vissa bilder saknar bildbeskrivning (Alt-texter).
  • Kursumsstrukturer kan innehålla element som ger onödigt många tabbsteg vid navigering med tangentbord.

Vi uppdaterar kända tillgänglighetsproblem löpande.

Hur vi testat lärplattformen Learn

Vi har gjort en självskattning av Learn och leverantören Blackboard har gjort en granskning av programplattformens tillgänglighet. Blackboards tillgänglighetsverktyg Ally har använts vid skapandet av redogörelsen.

Leverantörens tillgänglighetsredogörelse för Blackboard Learn Ultra experience (på engelska)

 

Senaste bedömningen av Learn gjordes den 23 november 2021.

Webbplatsen publicerades 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 november 2021.

Senast granskad:
Senast granskad: