Ny webbplats - frågor och svar

Frågor och svar kring Högskola Dalarnas nya webbplats

Om du har frågor eller synpunkter som inte finns med på sidan är du välkommen att kontakta oss, vi tar gärna emot dina synpunkter och kommenterar in i det fortsatta arbetet med vår webbplats.

Skicka ett e-postmeddelande till oss: kommunikationsavdelningen@du.se

På vår nya webbplats har vi lagt mycket fokus på att göra en så bra sökfunktion som möjligt som ska kunna hjälpa samtliga besökare och användare av webbplatsen.

Sökfunktionen kan söka inom all information som finns tillgänglig på webbplatsen i form av sidor, filer (dokument, bilder osv) men även information från våra olika databaser som utbildningsdatabasen, personaldatabasen m.m.

Det innebär att en generell sökning där man söker inom allt innehåll på webbplatsen ofta får väldigt många träffar med resultatet att den information man egentligen söker ”försvinner” i mängden.

När det inträffar kan man med fördel använda de filtreringsfunktioner vi har byggt in i lösningen. Dessa funktioner hittar man genom att öppna ”SÖK INOM”Skärmdump

 

När man öppnat ”SÖK INOM” kan man välja inom vilket område eller typ av information man vill söka. Vill man t. ex. söka efter utbildningsinformation som kurser eller program väljer man ”Utbildningar”. Söker man efter en person väljer man ”Personal”.

 Skärmdump

Man kan med fördel öppna den funktionen direkt innan man söker och ange inom vilket område man vill söka direkt för att på så sätt minska antalet sökträffar och förhoppningsvis snabbare hitta det man söker efter.

Aktivera sökning

Efter att man angett ett eller flera sökord och aktiverat sökningen (klickat på söksymbolen ”förstoringsglas” eller tryckt Enter/Retur) kan man få ytterligare filtreringsmöjligheter baserat på vilket område man valt att söka inom.

I listan med olika filtreringsmöjligheter visas hur många sökträffar den aktuella sökningen har inom respektive filter. I exemplet ser man att sökordet ”spanska” förekommer 13 gånger inom Program, 25 gånger inom kurs och två gånger inom Kurspaket osv.

 Skärmdump

 

Väljer man att söka inom t. ex. ”Personal” får man andra filtreringsmöjligheter vilka visas enligt samma princip, i exemplet ser man att sökordet ”eriksson” förkommer 10 gånger i ”Hela organisationen”, tre gånger inom ”Adjunkter”, 6 gånger inom ”Administrativ personal” osv.

 Skärmdump

Genom att markera ett filter aktiverar man det och filtrerar ytterligare inom sökresultaten.

 

Den nya webbplatsen ska erbjuda samma möjligheter som tidigare och vår förhoppning är att den enda påverkan bytet av webbplats ska ha på ditt arbete är i positiv riktning.

I och med att vi har byggt om hela webbplatsen kan det inledningsvis vara svårt att känna igen sig och hitta den information, funktion eller verktyg man söker innan man vant sig med vår nya webbplats.

Det har kommit ny teknik med nya möjligheter under åren som gått sedan den gamla webbplatsen togs fram och vi som använder webben har fått nya och andra vanor.

Idag förutsätter våra besökare att webbplatsen ska fungera lika bra och på samma sätt oavsett om de besöker den via mobilen, plattan eller sin dator.
- Vi har byggt en responsiv webbplats - den anpassar sig efter besökarens klient med fokus på innehållet - att det ska synas och vara tillgängligt.

Vägen in till vår webbplats sker ofta idag via sök (Google) eller länkar på olika sociala medier som Facebook.
- Vi har byggt in stöd för detta i den nya lösningen men det viktigaste här är att vi tillsammans håller informationen på vår webbplats uppdaterad och intressant så att man hittar korrekt och bra information på vår webbplats.

Navigering via struktur och menyer börjar ersättas av navigering via länkar och sök. Idag väljar många att gå till webbplatsens sökfunktion och fråga efter informationen istället för att navigera.
- Vi har valt en kraftfull sökmotor som ger oss bra möjligheter att hjälpa våra besökare att hitta rätt information.

Den gamla webbplatsen stängs för externa besökare men informationen finns kvar under en övergångsperiod. Det kommer fortfarande gå att komma åt information vid behov men det kräver särskild inloggning.

För att logga ut från Högskolans webbplats måste du stänga din webbläsare (alla fönster/flikar).

Anledningen till detta är att vi använder en så kallad "single sign-on"-lösning som gör det möjligt att fortsätta vara inloggad i flera olika system. Det är detta som till exempel gör det möjligt att slippa logga in både på Dina sidor och Learn, utan det räcker med en inloggning.

Senast granskad: