Lena Marmstål Hammar

Personlig presentation av Lena Marmstål Hammar

Docent, Omvårdnad
Forskning
Univ lektor omvårdnad, Omvårdnad
Undervisning och utvecklingsarbete

Jag är leg. sjuksköterska och docent inom omvårdnad. Jag arbetar som universitetslektor i omvårdnad på Högskolan dalarna. Min forskning har sitt fokus på den äldre människan och framför allt personer med demens, deras anhöriga och deras vårdare. Jag disputerade 2011 med en avhandling som handlade om Vårdarsång- när vårdaren sjunger för eller tillsammans med personer med demens under omvårdnad. Detta är en alternativ behandlingsmetod/omvårdnadsåtgärd för att minska problematiska beteenden hos personer med demens, öka kommunikation med deras vårdare och underlätta omvårdnadssituationen. Resultaten har lett till vidare forskning inom området tillsammans med nationella och internationella forskare. Jag bedriver också forskning med fokus på kommunikation mellan makar där ena parten har demens. Här har jag tillsammans med forskare på Florida Atlantic University i USA utvecklat ett observationsinstrument för forskare. Jag arbetar också med forskning kring äldre och välbefinnande, samt personcentrerad vård och kommunikation inom äldreomsorg.

Publikationer