Personlig presentation av Karl Sohlgren

IKT-pedagog, Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC)