Personlig presentation av Annika Schmitt

Projektledare, Knowledge Transfer Partnerships (KTP)