Anders Blomqvist

Personlig presentation av Anders Blomqvist

Univ lektor historia, Historia
Anders Blomqvist undervisar inom ämnet Historia och på Lärarprogrammet samt kurser om Mänskliga rättigheter och minoriteter.

Anders Blomqvists forskningsområden är:

1. Historiedidaktik med inriktning mot interkuturell kompetens, etnicitet och Förintelsen

2. Global ekonomisk historia rörande nationalism och etnisk exkludering. 

2. Ekonomisk nationalism/Ariseringen i Ungern och Rumänien, 1867-1944.

3. Förföljelsen av Romer 1939-1945 i Ungern.

4. Rumänien och Sverige under kalla kriget, 1949-1989.