Anders Blomqvist

Personlig presentation av Anders Blomqvist

Univ lektor historia, Historia
Jag är delkursansvarig för Historiedidaktik (Hi II) och Historia-delen (inom SO) på grundlärarprogrammet (4-6). Därutöver undervisar jag inom kurser Hi I och II samt lärarprogrammen.