Ingela Visuri

Personlig presentation av Ingela Visuri

Univ lektor religionsvetenskap, Religionsvetenskap
Jag är lektor i religionsvetenskap och arbetar mot religionslärarutbildningen. Min forskning berör främst kognitiva perspektiv på religiositet, och i mitt pågående post doc-projekt undersöks fantasi och lärande hos autistiska individer i pedagogiska lajv.
Publikationer