Personlig presentation av Kristina Englund

Avdelningschef, Data och informationshantering
Univ adjunkt informatik, Informatik