Thomas Strandberg

Professor socialt arbete, Socialt arbete

Thomas Strandberg är professor i socialt arbete och disputerade i handikappvetenskap år 2006 vid Örebro universitet. Han har tidigare arbetet som vårdlärare inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram samt som chef inom social omsorgsverksamhet för personer med funktionshinder.

Under perioden 2017-2018 var Thomas gästforskare vid Ingham Institute for Applied Medical Research – Brain Injury Rehabilitation Research Group – Sydney, Australien.

Hans forskning rör sig inom den tvärvetenskapliga funktionshinderforskningen där fokus främst är på personer som i vuxen ålder förvärvat en funktionsnedsättning samt hur det påverkat rehabiliteringen till arbets- och vardagsliv. Hans forskning rör bland annat personer med förvärvad hjärnskada, synfältsbortfall samt psykisk och intellektuell funktionsnedsättning. På senare år har han intresserat sig även för äldreforskning där studier bedrivits inom det socialgerontologiska området. Hans teoretiska utgångspunkt är främst socialvetenskaplig även om han ofta företräder ett bio-psyko-socialt perspektiv i sin forskning. I dagsläget handleder han tre doktorander.

Thomas har erfarenhet av akademiskt ledarskap som enhetschef och prefekt, och nu som ämnes- och huvudområdesföreträdare i socialt arbete. Han har haft sakkunniguppdrag åt SBU samt varit engagerad i olika forskarnätverk, bland annat i styrelsen för Nordic Network on Disability Research och International Network of Social Workers in Acquired Brain Injury. För närvarande är han representant i Nordisk organisation för utbildningar i socialt arbete och Svenska nätverket för handikappforskning.

Publikationer
Ämnesansvarig
Socialt arbete