Klara Holdstock

Klara Holdstock

Koordinator, KTP
Koordinator och Impact officer på KTP-avdelningen. Ansvarar för koordinering av samverkansprojektet KTP Energi Sverige och kommunikationen kring impact/resultat av KTP Energi 2.0,KTP Science och KTP Energi Sverige.