Klara Holdstock

Personlig presentation av Klara Holdstock

Koordinator, Knowledge Transfer Partnerships (KTP)
Koordinator och Impact officer på KTP-avdelningen. Ansvarar för koordinering av samverkansprojektet KTP Energi Sverige och kommunikationen kring impact/resultat av KTP Energi 2.0,KTP Science och KTP Energi Sverige.