Yves Rybarczyk

Professor mikrodataanalys, Data och informationshantering