Anders Ohlsson

Personlig presentation av Anders Ohlsson

Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1
Jag är doktorand i projektet "Eco-certified Preschools and Children´s Learning för Sustainability" där jag inom projektet kommer att undersöka metoder som används i praktiken för att skapa ett lärande om hållbarhet hos barnen.

Jag är förskollärare i grunden och har de senaste 25 åren ägnat mig åt utomhuspedagogik i praktiken och som utbildare de sista 15 åren.Min magisterexamen skrev jag om Undervisning utomhus där jag genom fokusgruppintervjuer med pedagoger på tre "I Ur och Skur förskolor" samt en "bussförskola" undersökte hur de såg på undervisningsbegreppet och hur de jobbar med undervisning utomhus. Jag framförde min magister på Linköpings universitet maj 2019,http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-157063

Jag har stort intresse för lärmiljöer och hållbarhet med fokus på hur lärare i förskolan använder sig av utemiljön och vilka metoder de använder. Jag skrev en bok 2015  med namnet "Utomhuspedagogik - Utveckling och lärande i naturen" där jag kopplar förskolans läroplan till det man gör ute och ger tips på hur man kan använda utevistelsen till inlärning och utveckling året runt.

Från ht-2019 är jag Doktorand under ledning av Niklas Gericke och Farhana Borg och en del av projektet "Eco-certified Preschools and Children´s Learning för Sustainability" eller " Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: en studie av holistiska effekter av förskoleutbilning för hållbarhet" med ambitionen att kunna tillföra min erfarenhet från praktiken och samtidigt lära mig om hur forskning går till för att så småningom själv kunna tillföra egen forskning med  grund i praktiken.

Publikationer