Tove Lindén

Univ lektor statsvetenskap, Statsvetenskap
Jag är kursansvarig för kursen Politiska system i jämförande perspektiv, samt handleder B- och C-uppsatser i Statsvetenskap och C-uppsatser i Socialt arbete.