Personlig presentation av Therese Olsson

Univ adjunkt byggteknik, Institutionen Teknik och data/IT