Personlig presentation av Therese Olsson

Univ adjunkt byggteknik, Institutionen för information och teknik