Personlig presentation av Ravi Dar

Univ adjunkt företagsekonomi, Företagsekonomi
Ansvarar för kurser i strategi, affärsplanering och ekonomistyrning under läsåret 19/20