Tony Bohman

Personlig presentation av Tony Bohman

Univ lektor medicinsk vetenskap, Medicinsk vetenskap
Jag är programansvarig för Magisterprogrammet i fysioterapi samt kursansvarig för programmets 2 sista kurser där jag även handleder och undervisar.

Lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna och adjunkt vid sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet. PhD i Medicinsk vetenskap (epidemiologi/biostatistik), leg. sjukgymnast med specialisering inom ortopedisk manuell terapi.

Jag är sedan 1987 legitimerad sjukgymnast och har fram till 2008 huvudsakligen arbetat som privatpraktiserande kliniker med inriktning på ortopedisk manuell terapi och idrottsmedicin. Hösten 2008 startade jag mina doktorandstudier i Nationella forskarskolan för vård och omsorg, registrerad vid Institutet för miljömedicin (IMM), KI. Jag försvarade min avhandling “Back and neck pain. Factors of importance for the prognosis” i oktober 2013.
Sedan 2011 har jag en anställning som adjunkt vid sektionen för fysioterapi, där jag huvudsakligen undervisar och handleder studenter på grundnivå men även en del på avancerad nivå. Sedan våren 2019 kombinerar jag min anställning på KI (20%) med en tjänst som lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna (80%).
I min forskning har jag huvudsakligen arbetat med epidemiologiska metoder för att studera effekten av fysiska aktivitet och andra livsstilsfaktorer på risk och prognos i relation till smärta och dysfunktion i rygg och nacke, såväl i ett folkhälsoperspektiv som i ett kliniskt perspektiv. Jag har även ett specifikt intresse inom idrott och idrottsmedicin där jag bla studerat reliabilitet och validitite av styrketester. Jag är medlem i två forskargrupper: MUSIC gruppen (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center) vid KI och RePS gruppen (The Research Centre for Public Health and Sports) vid Högskolan Dalarna. Under hösten 2019 och våren 2020 var jag projektledare för ett samarbete mellan RePS, HDa, och Försvarsmakten där vi utvecklat och validerat ett protokoll för identifierig och karaktärisering av gränssättande fysiska arbetsuppgifter inom krigsbefattningar.
Min undervisning innefattar muskuloskeletal hälsa, fysisk aktivitet/träning, idrottsmedicin, medicinsk vetenskap (epidemiologi/biostatistik) samt vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. Vid Högskolan Dalarna är jag programansvarig för Magisterprogrammet i fysioterapi, 60 Hp.

Publikationer