Sandra Saade

Personlig presentation av Sandra Saade

Univ adjunkt omvårdnad, Omvårdnad
Undervisar i olika kurser på grundnivå på sjuksköterskeprogrammet och på avancerad nivå i distriktssköterskeutbildningen.