Personlig presentation av Tina Forsberg

Univ lektor arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap

Tina Forsberg är lektor inom Arbetsvetenskap, samt ämnesansvarig för Personal och arbetsliv.

Hennes forskning är inriktad mot arbete och arbetsliv, främst mot arbetsledning och arbetsvillkor i offentlig verksamhet. Ett särskilt intresse är att utveckla kunskap om vad styrning och organisering betyder för ledarskapet och medarbetares respektive professionellas maktrelationer och arbetsmiljö. Ett pågående forskningsprojekt handlar om relationen mellan administration och kärnverksamhet.

Tina är styrelseledamot i FALF (Forum för arbetslivsforskning). Vidare har hon en ledande roll i LeDa, som är en partnersamverkan för forskningsbaserad utveckling av det offentliga ledarskapet i Dalarna.

Forskningsprojekt
Publikationer