Personlig presentation av Carina Holmgren

Univ lektor företagsekonomi, Företagsekonomi