Carina Holmgren

Univ adjunkt företagsekonomi, Företagsekonomi