Marie Tapper

Personlig presentation av Marie Tapper

Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL, Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC)

Marie Tapper anställdes som pedagogisk utvecklare vid NGL-centrum på Högskolan Dalarna 2018. Hon har sin bakgrund inom engelsk språkvetenskap och hennes intresseområden är doktoranders och studenters skrivande, skrivpedagogik samt korpuslingvistik. Under sin doktorandtid på Lunds universitet var hon involverad i två projekt i corpusutveckling: The English-Swedish Parallell Corpus (ESPC) och The International Learner English Corpus (ICLE). Hon har även varit gästforskare på University of California, Berkeley samt arbetat som lärare i engelska som andraspråk på Ohlone College i Fremont i Kalifornien.

Innan hon kom till Högskolan Dalarna var hon verksam som skrivhandledare vid Akademiskt skrivcentrum (ASC) på Örebro universitet där hon arbetade med stöd i akademiskt skrivande på engelska till studenter och doktorander. Hon var också kursansvarig för kurserna Academic Writing I och Academic Writing II som erbjöds som fortbildning för doktorander och forskare. Dessutom gästföreläste hon på de högskolepedagogiska kurserna UP1, LATHE1 och Forskarhandledning och höll kursen Att handleda studentuppsatser. Hon har även arbetat som adjunkt i engelska på Malmö högskola, lärare i ledarskap och grupputveckling på MSB Revinge samt lärare i engelska och svenska inom gymnasieskolan.

Publikationer