Hanna Palmér

Personlig presentation av Hanna Palmér

Gästprofessor matematikdidaktik, Matematikdidaktik

Jag är professor i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet och gästprofessor i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna. Mitt forskningsintresse är lärares professionella utveckling med fokus på matematikundervisning samt yngre barns (0-12 år) lärande i matematik. De senaste forskningsprojekten har fokuserat problemlösning som utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning, entreprenöriellt lärande i grundskolans matematik samt matematik genom digitala verktyg och programmering i förskolan. Inom dessa forskningsintressen samarbetar jag med lärare och elever/barn vid flera olika skolor, förskoleklasser och förskolor.

 

Med start januari 2019 genomför jag tillsammans med Camilla Björklund från Göteborgs Universitet studien DUTTA: DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter. Syftet med studien är att utveckla en teoretiskt underbyggd förskoledidaktik med fokus på tal- och aritmetikförståelse. Projektet genomförs tillsammans med verksamma förskollärare och finansieras av Skolforskningsinstitutet.För publikationer se https://lnu.se/personal/hanna.palmer/

Publikationer