Veronica Sjöberg

Veronica Sjöberg

Doktorand vårdvetenskap, Omvårdnad
Doktorand inom medicinsk vetenskap, området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik.