Personlig presentation av Simon Blomgren

Samordnare, Avdelningen för studentservice
Simon arbetar som samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Han genomför kartläggande samtal med studenter och beslutar om rimliga stödinsatser och formulerar även rekommendationer som lärare beslutar om.