Elin Apel

Personlig presentation av Elin Apel

HR-specialist, (Tjänstledig) HR-avdelningen
HR-specialist med inriktning kompetensförsörjning. Arbetar framförallt med kompetensförsörjning för förvaltningen och som HR-partner till samverkansprojektet KTP.

HR-avdelningen ger konsultativt stöd till chefer gällande lönefrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensförsörjning. Strategiskt ska HR-avdelningen initiera och bistå ledningen i utvecklingen inom arbetsgivarfrågor i syfte att göra Högskolan Dalarna till en god och attraktiv arbetsgivare.