Maria Cortas Nordlander

Maria Cortas Nordlander

Univ lektor matematikdidaktik, Matematikdidaktik

Jag undervisar bland annat i:

  • Algebra
  • Differentialekvationer och transformer
  • Diskret matematik
  • Envariabelanalys
  • Linjär Algebra
  • Flervariabelanalys


Publikationer