Cecilia De Bernardi

Personlig presentation av Cecilia De Bernardi

Univ adjunkt turism, Turismvetenskap
Mina huvudsysslor är undervisning, kursplanering och examination. Jag undervisar mest i kvalitativa metoder och vetenskapsfilosofi men också HR strategi och marknadsföring.

Jag är doktor i turismvetenskap. Dessutom, jag har två kandidatexamen i kommunikationsvetenskap och turismforskning. Jag har studerat historia och nordisk kultur under min magisterexamen. Min forskning har tidigare fokuserat på samisk turism och äkthet, men nyligen har jag arbetat med Airbnb, nostalgi, science fiction, fritidshus, resiliens, turismpolitik och musik festivaler.

Publikationer