Nathalie Hauksson Tresch

Univ lektor franska, Franska

Fil.Doktor och universitetslektor i franska språk och Fil. Doktor i juridik, Nathalie Hauksson-Tresch har undervisat vid Högskola Dalarna sedan 2017. Hon undervisar huvudsakligen kurser i grammatik och lingvistik och handleder uppsatser på kandidatnivå. Forskningsintresset är semiotik och textlingvistik.

Nathalie Hauksson-Tresch holds a PhD in law from the University Robert Shuman in Strasbourg and a PhD in roman languages from the University of Gothenburg. She has also a bachelor’s degree in Icelandic from the University of Iceland. She teaches various classes at all levels, especially orientated towards linguistics and grammar. Her field of research is text linguistics, discourse analysis and the interdisciplinary connection between law and literature.

Publikationer