Marie Nordmark

Personlig presentation av Marie Nordmark

Univ lektor svenska, Svenska

Marie Nordmark är doktor i pedagogik och lektor i svenska. Hon har en bakgrund som gymnasielärare i svenska, historia och geografi och är i dag lärarutbildare. 2014 disputerade hon med avhandlingen Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning. Marie är delaktig i Skolverkets satsning Läslyftet och skriver där om tidig skrivundervisning. Marie bedriver forskning om läs- och skrivlärande, digitala praktiker, didaktik och undervisning.

 

Publikationer