Personlig presentation av Xingxing Zhang

Univ lektor energiteknik, Energiteknik
Jag är inblandad i undervisning i bachelor- och mastergradsprogrammen för energi, solenergi och energieffektiva byggnader. Jag luta mig till tvärvetenskaplig forskning över energi och byggnader med fokus på urbana energisystem.
Docent, Energiteknik
Jag leder forskargruppen av City Information Modeling (CIM) med tvärvetenskaplig forskning inom ämnen energi, byggnad och dataanalys. Vår grupp är aktiv i nationella / internationella projekt, IEA Tasks och EU Cost Action.

Jag ser fram emot tvärvetenskaplig forskning i två riktningar:

  • Adaptiva solfasader och relaterade system: PV, PVT, heat pump, heat pipe, thermal facade, passiv byggnadsdesign och ekonomisk utvärdering.
  • Dataanalys för byggnader och städer: bygga energimodellering, människor beteende, digitalisering, BIM och peer-to-peer-affärsmodellering.

Publikationer