Personlig presentation av Xingxing Zhang

Docent, Energiteknik
Jag leder forskargruppen av City Information Modeling (CIM) med tvärvetenskaplig forskning inom ämnen energi, byggnad och dataanalys. Vår grupp är aktiv i nationella / internationella projekt, IEA Tasks och EU Cost Action.
Univ lektor energiteknik, Energiteknik
Jag är inblandad i undervisning i bachelor- och mastergradsprogrammen för energi, solenergi och energieffektiva byggnader. Jag luta mig till tvärvetenskaplig forskning över energi och byggnader med fokus på urbana energisystem.

I prefer interdisciplinary research in two directions:

  • Adaptive solar facades and related systems: PV, PVT, heat pump, heat pipe, thermal facade, passive building design and economic evaluation.
  • Data analysis for buildings and cities: building energy modeling, human behavior, digitization, BIM and peer-to-peer business modeling.
I also serve as 'subject editor' for "Building Simulation" Journal, "Commissioning Editor" for "Intelligent Buildings International" Journal and "Member of the editorial board" in "Buildings" Journal.

Publikationer