Xingxing Zhang

Docent, Energiteknik
Univ lektor energiteknik, Energiteknik
Jag är inblandad i undervisning i bachelor- och mastergradsprogrammen för energi, solenergi och energieffektiva byggnader. Jag luta mig till tvärvetenskaplig forskning över energi och byggnader med fokus på anpassningsfasad och datadrivna modeller.

I am looking forward to multidisciplinary and interdisciplinary studies in two streams:

  • Adaptive solar façades and related systems: PV, PV / T, heat pump, boiler, thermal facade, passive building, LCA, economic evaluation, business models.
  • Data-driven methods for energy modeling in buildings and cities: energy demand patterns, passenger handling, digitalized energy management, BIM.

Publikationer