Personlig presentation av Monika Matevska Stier

Strateg för extern forskningsfinansiering, Utbildnings- och forskningskansliet (UFK)