Personlig presentation av Ulrika Norling

Univ adjunkt omvårdnad, Omvårdnad
Univ adjunkt omvårdnad, kursansvarig vå 1053, föreläsare respiration, ansvarig för omvårdnadsprocessen, delansvarig för NKSE-skriftligt prov. Föreläser om vård vid livets slut.