Personlig presentation av Sigrid Saveljeff

Vicerektor samverkan, Rektors kansli
Univ adjunkt statsvetenskap, Rektors kansli
Vicerektor för samverkan med övergripande strategiskt ansvar för Högskolan Dalarnas samverkan med det omgivande samhället.

Vicerektor för samverkan på Högskolan Dalarna med övergripande strategiskt ansvar för högskolans samverkan med det omgivande samhället.

Fil. Dr i Etnicitet. Särskilt forskningsfokus: radikala högerpopulistiska partier, politiska strategier och den liberala demokratins utmaningar.

Disputerade 2010 vid Linköpings universitet/Malmö högskola på avhandlingen "Att dansa i takt med väljarna - Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna".

Arbetat om forskare och utvärderare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) Malmö högskola samt Centrum för Tillämpad Arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola.

Arbetat som enhetschef och avdelningschef i Malmö stad med fokus på arbetsmarknads-, vuxenutbildnings och näringslivsfrågor.

Publikationer