Personlig presentation av Yanina Espegren

Univ adjunkt företagsekonomi, Företagsekonomi
Doktorand företagsekonomi, Företagsekonomi
Publikationer