Anna Swall

Personlig presentation av Anna Swall

Med dr, Avd 1 Omvårdnad
Med. dr i vårdvetenskap med inriktning äldre -och äldre med demenssjukdom, samt personcentrerad vård. Kunnig inom kvalitativa metoder, Fenomenologisk hermeneutik och kval. innehållsanalys.
Univ lektor omvårdnad, Avd 1 Omvårdnad
Lektor i omvårdnad i specialitsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård. Kursansvarig i flertalet kurser inom programmet, samt VFU-ansvarig för placeringar nationellt. Handledare och examinator i examensarbeten i grundutbildningen och specialist.
Publikationer