Lena Pettersson

Personlig presentation av Lena Pettersson

Univ adjunkt omvårdnad, Omvårdnad
Forskningsadministratör i forskningsprofilen Hälsa & Välfärds fyra forskningscentra; Kunskapsimplementering och patientsäkerhet, Research Centre for Ageing & Later Life, Reproductive, Infant & Child Health och Research Centre for Public health & Sports.

Lena tog sin sjuksköterskeexamen 1982 vid Sophiahemmets Sjuksköterskeskola i Stockholm och vidareutbildade sig inom medicin och kirurgi vid Röda Korsets Sjuksköterskeskola 1985. Hon arbetade sedan som sjuksköterska inom medicin och inom geriatriken i Stockholms Län fram till 1990 då hon flyttade till England. Där arbetade Lena som sjuksköterska inom medicin och kirurgi vid BUPA Gatwick Park Hospital fram till 1991 då hon påbörjade sin karriär inom forskning med att arbeta som forskningssjuksköterska vid Guy’sDrug Research Unit (läkemedelsforskning). 1996 fick hon en tjänst vid University College London som forskarassistent (research fellow) och tog samtidigt en masters (MSc) examen i Health Promotion (2001). Från och med 2005 tog hon över chefskapet för det sjuksköterskeledda forskningscentret på Barts and the London NHS Trust och under 2008 började hon sin roll som chef inom området för forskningsledning och styrning (Research Management & Governance) i ett av de engelska nationella forskningsnätverken (Comprehensive Local Research Networks/Clinical Research Networks). I denna roll samarbetade hon nationellt, regional och lokalt med andra nätverk, myndigheter och landsting kring bl.a. framtagande och implementering av nya och reviderade processer för forskning, som också följer EU och nationella forskningslagar och förordningar. Lena började sin anställning som adjunkt/forskningsadministratör vid Högskolan Dalarna i juli 2015.

Publikationer