Personlig presentation av Martin Andersen

Doktorand energiteknik, Energiteknik
Forskning på tekniska och ekonomiska förutsättningar för effektiv integration av solvärme i värmesystem.

Anställd 2015 inom solar heat integration network (SHINE), under Marie Curie stiftelsen och EUs sjuende ramavtal för forskning och teknologi.

Arbetar som en av 13 doktorander med specialisering på användning av solvärme og integrationen av solvärme teknologi i konventionella energisystem. Syftet är att ta fram betingelser för hur solvärmen bäst integreras i när- och fjärrvärmesystem - storskaliga värmesystem med stor invärkan på miljön och stor betydelse för samhället.

Arbetet är delat in i två faser:

  1. Integrationen i nybygda när-/fjärrvärmesystem
  2. Integrationen i existerande när-/fjärrvärmesystem

Forskningen avser att ge rekommendationer för integrationen av solfångare centralt, i anknytning till panncentral och distribuerad, helt eller delvis utan anknytning till övrig bebyggelse. Vidare utreds den strategiska användningen av värmelager centralt i panncentral eller decentralt i anknytning till undercentraler för att möjlig-göra en större andel solvärme i stora värmesystem.

Arbetet planeras avslutad hösten 2020.

Publikationer