Sara Fridner Klingberg

Personlig presentation av Sara Fridner Klingberg

Univ adjunkt svenska språket, Svenska
Arbetar med kurser i svenska och pedagogiskt arbete på grundlärarutbildningen och i utbildningen av verksamhetsförlagda lärarutbildare.

Bakgrund

Jag studerade grundskollärarprogrammet med inriktning mot åk 1-7 i ämnena svenska, SO och idrott & hälsa vid Uppsala universitet. Efter det följde ca 15 års arbete inom grundskolan från förskoleklass till och med åk 9 men med huvuddelen av tiden som klasslärare på låg- och mellanstadiet med undervisning i svenska, SO samt idrott & hälsa. 

Fortsatta studier

Parallellt med mitt arbete som adjunkt studerar jag magisterprogrammet vid pedagogiskt arbete på Högskolan Dalarna där jag nu håller på att slutföra sista kursen. Mitt magisterarbete fokuserar läsning i mellanåren där jag har träffat ett antal elever i åk 6 för att höra om deras upplevelse av och motivation för läsning av sammanhängande text. 

Undervisning

Jag började arbeta som universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna hösten 2015 och jag undervisar i kurser i svenska och pedagogiskt arbete på grundlärarprogrammet. Jag undervisar också på handledarutbildningen för verksamma lärare som ska ta emot lärarstudenter. 

Övriga uppdrag

Jag har deltagit i skapandet av de två läslyftsmodulerna Tidig läsundervisning och Tidig skrivundervisning som tagits fram på uppdrag av Skolverket.