Maria Olson

Personlig presentation av Maria Olson

Gästprofessor, Pedagogiskt arbete 1

Maria Olson är professor i Pedagogiskt arbete vid Akademin Utbildning, Hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

År 2008 disputerade Maria i Pedagogiskt arbete 2008 vid Linköpings universitet med avhandlingen "Från nationsbyggare till global marknadsnomad: om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet". Avhandlingen lyfter fram olika medborgarideal (politiska, ekonomiska och kulturella) som varit rådande i svensk utbildningspolitik från andra världskrigets slut fram till millennieskiftet 2000.

Sedan doktorsexamen har Maria varit verksam vid Stockholms universitet och Högskolan i Skövde som forskare och lärarutbildare, och innehar tjänsten som professor vid Högskolan Dalarna sedan hösten 2015.

Marias främsta intresseområden är utbildningspolitik, utbildningsteori och utbildningsfilosofi. Hennes specialisering innefattar frågor som handlar om relationen mellan utbildning, demokrati och medborgarskap utifrån olika praktikorienterande ansatser, med ett särskilt intresse för skolans samhällsorienterande ämnen.

Publikationer