Samira Hennius

Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
Fil dr, Svenska som andraspråk

Samira Hennius är lektor i svenska som andraspråk och doktor i didaktik med inriktning mot svenska som andraspråk. Hennius har mer än 15 års erfarenhet av pedagogiskt arbete, arbete med svenska som andraspråk på olika lärosäten i Sverige, som lärarutbildare samt erfarenheter av arbete som tolk och inskolningslärare i olika skolor och kommuner.

Hennius undervisar på kurser inom svenska som andraspråk på Ämneslärarprogrammet, inriktning årskurs 7­ – 9, Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, lärarlyftet samt fristående kurser inom svenska som andraspråk. Hennius deltar också i utbildningen Nyanländas lärande - mottagande, inkludering och skolframgång på uppdrag av Skolverket.
Publikationer