Elin Storman

Personlig presentation av Elin Storman

HR-specialist, (Tjänstledig) HR-avdelningen
Tjänstledig
Doktorand arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap

Jag är doktorand i arbetsvetenskap, antagen vid Karlstads universitet och jag ingår i ett forskningsprojekt vid namn Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer, som är ett treårigt forskningsprojekt om de omstruktureringar som ägt rum i besöksnäringen mot bakgrund av covid-19, samt hur det påverkat besöksnäringens personal och arbetsmiljö.

Jag undervisar i kurser vid PAL-programmet samt KULA - Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet.