Personlig presentation av Pia Gustafsson

Univ adjunkt naturvetenskapsdidaktik, Naturvetenskap
UNDervisar i matematikdidaktik i de olika lärarprogrammen. Jag undervisar också i naturvetenskapskurserna där "mina" ämnen är fysik och kemi.