Richard Borg

Richard Borg

Bibliotekarie, Bibliotek Falun
Jag arbetar med publicering vid Högskolan Dalarna - DiVA (publikationsdatabas och digitalt arkiv), högskolans publikationsserier, Open Access, parallellpublicering, support för forskare, m.m.