Richard Borg

Personlig presentation av Richard Borg

Bibliotekarie, Bibliotek Falun
Jag arbetar med forskningsstöd och vetenskaplig publicering vid Högskolan Dalarna - DiVA, Open Access, högskolans avhandlingar och publikationsserier, bibliometri, m.m.
Forskningsprojekt
Publikationer