Henrika Florén

Henrika Florén

IKT-pedagog, NGL-centrum
Jag arbetar med stöd till personal och studenter i högskolans digitala lärmiljöer, samt frågor och verktyg för att motverka plagiat.