Henrika Florén

Henrika Florén

IKT-pedagog, NGL-centrum
Jag arbetar med stöd till personal och studenter i högskolans digitala lärmiljöer, samt frågor och verktyg för att motverka plagiat.

Jag är doktorand vid Institute of Education UCL, Department of Culture, Communication and Media,  och har ett forskningsintresse riktat mot kommunikativa praktiker och resurser för lärande samt multimodal analys.

Publikationer